โครงการ สุขภาพจิตโรงเรียน (ประเทศไทย) THAISCHOOLMENTALHEALTH Staff E-mail Login
                  Contact US:
e-mail:
tel:
url:
info@thaischoolmentalhealth.com
081-8107817
www.thaischoolmentalhealth.com

ผู้อำนวยการโครงการ

พ.ต.ต.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล (จิตแพทย์ และ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)

ที่ปรึกษาโครงการ

แพทย์หญิง เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์ (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)
คุณอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (จิตรกร และ นักศิลปะบำบัด)

โครงการในปัจจุบัน

  1. โครงการ สุขกาย สบายจิต โรงเรียน เซนต์คาเบรียล
  2. โครงการ สุขภาพจิต โรงเรียน นายร้อยตำรวจ สามพราน